Φόρτωση...

ΔΩΡΕΑΝ Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας

Η εταιρεία Digital Sense εκπονεί ΔΩΡΕΑΝ λεπτομερείς οικονομοτεχνικές μελέτες – μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας που αφορούν το φωτισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Κατόπιν επικοινωνίας, ερχόμαστε στο χώρο σας και πραγματοποιούμε καταγραφή όλων των συστημάτων φωτισμού που διαθέτετε(λαμπτήρες, τροφοδοτικά κλπ) καθώς και της χρήσης που γίνεται σε αυτά.

2. Με βάση την παραπάνω καταγραφή, συντάσσεται η οικονομοτεχνική μελέτη μέσω της οποίας:

  • Αναλύεται η υφιστάμενη εγκατάσταση και το κόστος χρήσης.
  • Προτείνεται η αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού φωτισμού, με εξοπλισμό τεχνολογίας LED. 
  • Συντάσσεται αναλυτική προσφορά με αναλυτικό κοστολόγιο.
  • Περιγράφεται αναλυτικά το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, η μείωση του κόστους χρήσης που προκύπτει(λογαριασμός ΔΕΗ), η απόσβεση της προτεινόμενης επένδυσης(λογαριασμός ΔΕΗ & αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων) καθώς και το συνολικό κέρδος σε ετήσια βάση αλλά και σε βάθος δεκαετίας.

Η μελέτη συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας CE, ROHS, για όλα τα προτεινόμενα προϊόντα και από γραπτές εγγυήσεις για την απόσβεση και την καλή λειτουργία τους.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.

PayPal