Φόρτωση...

Eco


Ψύκτρα Αλουμινίου SIM προφίλ απαγωγής θερμότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco01

2,30    1,60 
-30%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


Ψύκτρα Αλουμινίου SIM προφίλ απαγωγής θερμότητας double

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco02

7,30    4,90 
-33%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


Προφίλ χωρίς κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco03

2,30    1,60 
-30%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


MICRO προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED με οπάλ κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco04

6,80    3,95 
-42%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


MINI προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED με οπάλ κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco05

6,80    4,35 
-36%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


Γωνιακό προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED με οπάλ κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco06

6,80    4,35 
-36%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


DEEP προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED με οπάλ κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco07

8,80    5,95 
-32%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.


Double προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED με οπάλ κάλυμμα

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): LedProfEco08

9,70    6,85 
-29%

Για χρήση ψύκτρας ταινίας LED ή βάση όταν η επιφάνεια δεν έχει πρόσφυση για να κολλήσει η ταινία LED.

PayPal