Φόρτωση...

Ενισχυτές


Ενισχυτής AUDAC DPA152

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA152

369,00    332,00 
-10%

Τελικός ενισχυτής 2Χ150W/4Ω, 2Χ80W/8Ω, bridge 300W/4Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,4Kg.


Ενισχυτής AUDAC DPA252

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA252

442,00    431,00 
-2%

Τελικός ενισχυτής 2Χ250W/4Ω, 2Χ130W/8Ω, bridge 500W/4Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,8Kg.


Ενισχυτής AUDAC DPA73

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA73

461,00    415,00 
-10%

Τελικός ενισχυτής 2Χ75W/4Ω +1x 150W, 2Χ50W/8Ω + 1x100w, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,6Kg


Ενισχυτής AUDAC DPA153

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA153

535,00    481,00 
-10%

Τελικός ενισχυτής 2Χ150W/4Ω +1x 300W, 2Χ80W/8Ω + 1x150w, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,8Kg


Ενισχυτής AUDAC DPA74

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA74

424,00    381,00 
-10%

Τελικός ενισχυτής 4Χ75W/4Ω, 4Χ50W/8Ω, bridge 2x150W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,6Kg


Ενισχυτής AUDAC DPA154

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DPA154

498,00    481,00 
-3%

Τελικός ενισχυτής 4Χ150W/4Ω, 4Χ80W/8Ω, bridge 2x300W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, Βραχυκυκλώματος, DC voltage. Balanced XLR in-out, έξοδοι binding post, 1U. Βάρος 4,8Kg


Ενισχυτής AUDAC D2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): D2

615,00    585,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 2Χ300W/4Ω, 2Χ200W/8Ω, bridge 600W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 17,5Kg


Ενισχυτής AUDAC D3

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): D3

738,00    702,00 
-5%
Τελικός ενισχυτής 2Χ450W/4Ω, 2Χ300W/8Ω, bridge 900W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 22,7Kg

Ενισχυτής AUDAC D4

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): D4

830,00    789,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 2Χ600W/4Ω, 2Χ400W/8Ω, bridge 1200W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 24Kg


Ενισχυτής AUDAC D5

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): D5

891,00    848,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 2Χ750W/4Ω, 2Χ500W/8Ω, bridge 1500W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 19,32Kg


Ενισχυτής AUDAC T2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): T2

1.014,00    965,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 2Χ300W + 600W/4Ω, 2Χ200W + 400W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DCvoltage. Διαθέτει κύκλωμαclip-limiter, είσοδοι balancedXLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 24Kg


Ενισχυτής AUDAC T4

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): T4

1.309,00    1.245,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 2Χ600W + 1200W/4Ω, 2Χ300W + 800W /8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 28Kg


Ενισχυτής AUDAC Q2

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): Q2

1.014,00    965,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 4Χ300W/4Ω, 4Χ200W/8Ω, bridge 2X600W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 24Kg


Ενισχυτής AUDAC Q4

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): Q4

1.309,00    1.245,00 
-5%

Τελικός ενισχυτής 4Χ600W/4Ω, 4Χ400W/8Ω, bridge 2X1200W/8Ω, απόκριση 20-20kHz, κύκλωμα προστασίας υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος, DC voltage. Διαθέτει κύκλωμα clip-limiter, είσοδοι balanced XLR, έξοδοι speakon. Ανεμιστήρας ψύξης. Ύψος 2U. 28Kg

PayPal